Биографија 

Списак објављењих књига

 

Изабране књиге:

ЗАВИЧАЈНА ТРИЛОГИЈА:

       1. Прибинић - место у Републици Српској

       2. Хроника српског села у Босни

       3. Летопис српске породице из Босне

 

ЕКОНОМСКО ТРОКЊИЖЈЕ

1. Економија постмодерне

___-  Садржај  + Текст + Корица

2. Бећарска економија

___-  Садржај  + Текст + Корица

3. Окугли сто: Научни опус Јована Б. Душанића

___-  Садржај  + Текст + Фото 1 2 3 4 5

         Видео комплетан + појединачно

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

ENGLISH - SUMMARY

- Washington Consensus

- Hyperinlfation

ESPAÑÖL - RESUMEN

- Washington Consensus

- La Hiperinflación