Биографија 

Списак објављењих књига

Најновије објављене књиге:

 

1. ЗАВИЧАЈНА ТРИЛОГИЈА:

       - Прибинић - место у Републици Српској

       - Хроника српског села у Босни

       - Летопис српске породице из Босне

 

2. НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ ТРАНЗИЦИЈА И КРИЗА

___-  Садржај  + Текст + Корица

3. У ЗАГРЉАЈУ НЕОЛИБЕРАЛНЕ ХОБОТНИЦЕ

___-  Садржај  + Текст + Корица

 

 

ENGLISH - SUMMARY

- Washington Consensus

- Hyperinlfation

ESPAÑÖL - RESUMEN

- Washington Consensus

- La Hiperinflación